Xin nghỉ phép

Xin nghỉ phép trước 01 ngày trong trường hợp có kế hoạch trước, hoặc trước giờ làm 30 phút khi có việc đột xuất. Nhập đúng và đầy đủ vì đây là cơ sở tính phép năm cho các bạn nhân viên chính thức.

Từ ngày:
Buổi
Cả ngàyBuổi sángBuổi chiều
Đến ngày:
Buổi
Cả ngàyBuổi sángBuổi chiều

Xin đi trễ / về sớm / công tác

Trường hợp đi trễ, về sớm vì đặc thù công việc hoặc có lịch công tác. Đơn xin phép được sử dụng để giải trình vào cuối tháng.

Xin được
Đi TrễVề sớm
Ngày:
Từ
Đến