Xin nghỉ phép

Xin nghỉ phép trước 01 ngày trong trường hợp có kế hoạch trước, hoặc trước giờ làm 30 phút khi có việc đột xuất. 

    Xin đi trễ / về sớm / công tác

    Trường hợp đi trễ, về sớm vì đặc thù công việc hoặc có lịch công tác. Đơn xin phép được sử dụng để đối chiếu vào cuối tháng.