Xin chào! Chúng tớ là

Yatame Media

Một team freelancer với nhiều người trẻ năng động và thích sự sáng tạo. Chúng tớ vẫn đứng đây từ chiều đợi bạn đến tìm hiểu về các giải pháp marketing online phù hợp và hiệu quả.

  • Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu
  • Sáng 8h30 - 11h30, Chiều 13h30 - 16h30
  • Đào tạo chuyên môn và kỹ năng công việc
  • Lương, thưởng, phụ cấp, công tác phí...
  • Làm việc tại văn phòng Tp. Cần Thơ

Một team freelancer với nhiều người trẻ năng động và thích sự sáng tạo. Chúng tớ vẫn đứng đây từ chiều đợi bạn đến tìm hiểu về các giải pháp marketing online phù hợp và hiệu quả.