Seeding Facebook

đăng bài facebook group
Cách đăng bài trên nhóm Facebook đơn giản, nhanh chóng

Với những người kinh doanh online thì group (nhóm) Facebook là mảnh đất phì nhiêu màu mỡ để khai thác. Đó là chỗ không mất phí chạy quảng cáo nhưng vẫn có thể tiếp thị mặt hàng tới hàng ngàn người có cùng mối