All posts by Yatame Media.

Tool lọc bạn bè ít tương tác

Tool lọc bạn bè ít tương tác trên Facebook đơn giản

Như các bạn biết đấy, Facebook là mạng xã hội lớn và được đông đảo người dùng nhất hiện nay. Mọi người có thể nhắn tin, gọi điện video hay thậm chí là đăng những…